פרויקט הנצחת בני המשפחה באמצעות אבני נגף (Stolpersteine)

בשנים האחרונות מתקיים פרויקט הנצחה רחב ממדים בכל רחבי אירופה, במסגרתו מונחים אבני נגף (Stolpersteine) בפתחי הבתים בו התגוררו אלה שגורשו ע"י הנאצים אל מחנות המוות או נאלצו לעזוב את גרמניה (לפני המלחמה) לפני הגירוש. זוהי יזמה של גינטר דמניג – אמן שיצר דפוס זהה לאבני שפה אלה, והוא אישית מקפיד לבוא ולהניח אותם ליד פתחי הבתים. הנחו כבר למעלה מ-40,000 אבנים כאלה.

את ההנצחה של משפחות גוטפלד ולוין באמצעות אבני נגף אלה אנו מבצעים ביחד עם ארגון "הם היו שכנינו" בשכונת מואביט. חברי הקבוצה יוצרים קשר עם הארגון של גינטר דמניג, מוסרים לו את פרטי כל אחד מבני המשפחה שגורשה וכתובתה ואת פרטי הגירוש, ולאחר שמתקבל המועד בו מגיע האמן להניח את האבנים בפתח הבית, הם שולחים לכל השכנים מכתב הזמנה לטקס הצפוי. הטקס תמיד מאד מרגש; מוצגים בו בקיצור פרטים על המשפחה וכן על מועד ומקום גירושה. הוא מלווה כמעט תמיד בקטע נגינה. אנחנו משתדלים מאד להיות נוכחים בטקסים אלה.

להלן מכתבי ההזמנה, תמונות וסרטונים על הטקסים שנערכו עד כה:

סאלי, אמה, הילדה, האני, אלפרד, פריץ ואינגה גוטפלד

Dortmunderstr. 3
21 באפריל 2016

Einladung zur Stolpersteinverlegung in der
Dortmunder Straße

Am 21. April 2016 werden von Gunter Demnig vor dem Haus Dortmunder Straße 3 die ersten sieben Stolpersteine für die Angehörigen von Prof. Benjamin Gidron gelegt.

מכתב ההזמנה המלא

זיגפריד, גרטרוד, מרטין ושיינה לוין

Lichtenbergerstr. 32
8 בספטמבר 2017

Stolpersteinverlegung an der Lichtenberger Straße 32

In der ehemaligen Raupachstraße 8 (heute Lichtenberger Straße 32) wohnte in der Nazizeit der blinde jüdische Bürstenmacher Siegfried Lewin mit seiner Frau Gertrud und seinen Kindern Martin und Scheine. Er arbeitete in der Blindenwerkstatt von Otto Weidt. Die ganze Familie wurde am 28. Juni 1943 nach Auschwitz deportiert und ermordet.

מכתב ההזמנה המלא

אליאס ותסי הירש

Jagowstr. 20
4 בדצמבר 2017

Liebe Nachbarn,

am 4. Dezember 2017 um 13.15 Uhr werden von Gunter Demnig vor dem Haus Jagowstraße 20 zwei Stolpersteine für das jüdische Ehepaar Elias Hirsch und seine Frau Therese, geb. Lewin, gelegt.

Elias Hirsch wurde am 29.12.1888 in Ottorowo im heutigen Polen geboren, seine Frau Therese am 26.12.1893 in New York. Sie heirateten am 7. Juli 1914 in Mogilno und gingen anschließend nach Berlin. Er nahm als Soldat der deutschen kaiserlichen Armee am 1. Weltkrieg teil. Elias war Bäcker und betrieb im Haus Jagowstraße 20 eine Bäckerei. Sie hatten keine Kinder.

מכתב ההזמנה המלא

מארי, ג'יימס והיינץ-אינגו היימן

Gotzkowskystr. 25

16 במאי 2018

Liebe Nachbarn,

am 16. Mai 2018 gegen 12.30 Uhr werden von Dirk Münkel vor dem Haus Gotzkowskystraße 25 drei Stolpersteine für die jüdische Familie James Heimann, seine Frau Marie, geb. Lewin und deren Sohn aus erster Ehe, Heinz-Ingo gelegt.

James Heimann, der 1902 zur Welt kam, war Fahrer. Seine Frau Marie wurde als achtes Kind von insgesamt neun 1904 in Mogilno in der damals preußischen Region um Posen geboren und kam mit ihren Eltern 1921 nach Berlin, nachdem ihre Heimat polnisch geworden war. Marie, die von ihrem Neffen Fritz als gut aussehend und elegant beschrieben wird, arbeitete als Sekretärin. Ihr Sohn Heinz-Ingo war Jahrgang 1931. Er wurde 1938 in die vierte private Voksschule der jüdischen Gemeinde in der Klopstockstraße eingeschult. Die Familie lebte ab 1936 in der Gotzkowskystraße 25, offenbar, nachdem ihre Schwester Rosa mit ihrem Mann und ihren Kindern von dort in die Wittstocker Straße 10 umgezogen war.

מכתב ההזמנה המלא

רוזה, אוסקר, תאה ויואכים האאזה

Wittstockerstr. 10

16 במאי 2018

Liebe Nachbarn,

am 16. Mai 2018 gegen 13.30/13.45 Uhr werden von Dirk Münkel vor dem Haus Wittstocker Straße 10 vier Stolpersteine für die jüdische Familie Oskar Haase, seine Frau Rosa, geb. Lewin und ihre Kinder Thea und Joachim gelegt.

Oskar Haase, der 1899 geboren wurde, war Friseur, arbeitete später aber als Fahrer. Seine Frau Rosa, wurde als sechstes Kind von insgesamt neun 1904 in Trlong im damaligen Preußen geboren, wuchs in Mogilno in der Posener Region auf und kam mit ihren Eltern 1921 nach Berlin, nachdem ihre Heimat polnisch geworden war. Die Kinder von Oskar und Rosa, Thea und Joachim kamen  1928 und 1932 zur Welt. Thea wurde 1935 vermutlich in die Heinrich-von-Kleist-Schule in der Levetzowstraße eingeschult und wechselte 1941 zur 216. Volksschule. Ihr Bruder ging in die 4. jüdische Volksschule in der Klopstockstraße. Die Familie lebte bis 1936 in der Gotzkowskystraße und zog dann in die Wittstocker Straße um.

מכתב ההזמנה המלא

ולטר, אינגולף ויוטה לוין

Turmstr. 53

3 בספטמבר 2018

Liebe Nachbarn,

am 3. September 2018 um 9.00 Uhr werden von Gunter Demnig vor dem Haus Turmstr. 53 drei Stolpersteine für Walter Lewin und seine Kinder Ingolf und Jutta verlegt.

Walter Lewin wurde 1902 geboren. Er war Dentist und lebte mit seinen beiden Kindern in der Turmstraße 53. Seine Eltern und fast alle seine Geschwister wohnten mit ihren Familien ebenfalls in Moabit. In der Zwinglistraße 15, der elterlichen Wohnung, trafen sie sich an Wochenenden und Feiertagen. Wir wissen wenig über ihr Leben in den zwanziger und dreißiger Jahren.

מכתב ההזמנה המלא

טוביאס, רות ואורסולה גוטפלד, סלמה גוטפלד, שרלוטה גוטפלד, אווה והלמוט נברצקי

Levetzowstr. 12a
26 בנובמבר 2018

Liebe Nachbarn,

am 26. November 2018 um 12.00 Uhr werden von Gunter Demnig vor dem Haus Levetzowstraße 12a sieben Stolpersteine für Tobias Gottfeld und seine Familie verlegt.

Tobias Gottfeld wurde 1889 geboren. Er war Glaser und lebte mit seinen beiden Töchtern aus erster Ehe Ruth und Ursula, seiner zweiten Frau Charlotte und deren Kindern aus erster Ehe Eva und Helmut in der Levetzowstraße 12a. Seine Schwester Selma, die Krankenschwester war, half häufig im Haushalt mit. Wir wissen wenig über ihr Leben in den zwanziger und dreißiger Jahren.

מכתב ההזמנה המלא

הרמן, רחל ויורגן לוין

Gotlandstr. 7
4 בדצמבר 2019